อบรมศีลธรรม ประจำเดือน ต.ค.๖๒

นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้ง ๒ ชั้นปี เข้าฟังอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบุหัวแหวน วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

This entry was posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *