ปฐมนิเทศนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.