การตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ดำเนินการตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.