ประกาศผลสอบภาควิชาการ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ประกาศผลสอบภาควิชาการ
การสอบคัดลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.