นักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ ๑ รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป

นักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนา่ยร้อยพระจุลจอมเกล้า
This entry was posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่. Bookmark the permalink.