กิจกรรม วันพบญาติ นักเรียนนายสิบแผนที่ รุ่นที่ ๖๒

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จัดกิจกรรม วันพบญาติ นักเรียนนายสิบแผนที่ รุ่น ๖๒ วันเสาร์ที่ ๘ ส.ค.๖๓ ณ พัน ร.จปร. จังหวัด นครนายก

This entry was posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่. Bookmark the permalink.