พิธีประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๒ และนักเรียนบังคับบัญชา นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พันเอก สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธี ประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๒ และนักเรียนบังคับบัญชา นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.