โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร นำครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแผนที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.