โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร นำครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแผนที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหาร วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓​e

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.