พิธีประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๑ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พันเอก สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๑ ให้กับ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

This entry was posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *