ฝึกเดินทางไกลและยิงปืนในสนามทราบระยะ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเดินทางไกลและยิงปืนในสนามทราบระยะ ของ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ พ.ย.๖๓

This entry was posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่. Bookmark the permalink.