นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้ง ๒ ชั้นปี เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

นักเรียนนายสิบแผนที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓

This entry was posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่. Bookmark the permalink.