นักเรียนนายสิบแผนที่ เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้งสองชั้นปี เข้ารับการทดสอบความเข้าใจในภาษาอังกฤษ (ECL) ณ ห้องสันติธำรง ศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี บก.ทท. เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐

This entry was posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่. Bookmark the permalink.