ประกาศกรมแผนที่ทหาร แก้ไขประกาศการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.